Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych, najczęściej w skali 1:500 jest pierwszym etapem do budowy obiektów budowlanych takich jak: budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo usługowe, zbiorniki, silosy, budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki, kultury oraz sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne i najczęściej spotykane budynki mieszkalne czyli bloki, szeregówki, budynki jednorodzinne parterowe i o kilku kondygnacjach, kamienice.
Szczegółowo opisane obiekty budowlane znajdziemy w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 1999
W artykule opiszę rzeczy które geodeta musi zrobić by inwestor mógł zacząć proces budowy.
Mapę w wersji numerycznej oraz tradycyjnej czyli druk z pieczęciami otrzymuje inwestor, który przekazuje je projektantowi:
W jaki sposób geodeta tworzy mapę do celów projektowych
Gotowy produkt czyli mapę otrzymuje osoba zlecająca usługę zwana najczęściej inwestorem.
Nakład pracy który musi wykonać geodeta by powstała, zgodnie z panującymi standartami, jest niezauważalny dla osoby przeciętnej osoby
Etapy jakie musi przejść mapa by stała się dokumentem:
Etap I : Zgłoszenie pracy w Powiatowym bądź Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej; Zgłaszamy co chcemy zrobić i jakie dokumenty z Ośrodka chcemy pozyskać.
Zazwyczaj jest to:
- osnowa; służy do pomiaru bądź wykonania kontroli technikami satelitarnyjnymi
- Mapa zasadnicza w wersji numerycznej, najczęściej w formacie dxf
- Mapa zasadnicza rastrowa; skany matryc zasadniczych skalibrowanych
- SWDE - plik System Wymiany Danych Ewidencyjnych ; numeryczne dane ewidencyjne z danymi z ewidencji gruntów czyli wypis z rejestru gruntów
- dodatkowe dane archiwalne np z operatu pomiarowego celem policzenia granic
Po otrzymaniu materiałów wraz z licencją zabieramy się do pracy
Etap II Sporządzenie mapy:
 
 Każda z czynności musi być odzwierciedlona w operacie techniczym czyli dokumentacji oddawanym do Archiwum Ośrodka Dokumentacji
Odzwierciedla to tabela:
SPIS DOKUMENTÓW OPERATU TECHNICZNEGO
Lp.
Treść
Karta


od
do
1
 Sprawozdanie techniczne
1
1
2
 Mapa wywiadu terenowego
2
2
3
 Szkic punktów pomierzonych
3
3
4
 Raport z  obserwacji GPS
4
4
5
 Dziennik Tachimetryczny
5
5
6
 Wykaz współrzędnych układ  2000/24
6
6
7
 Materiały archiwalne
7
7
8
 Mapa syt-wys do celów projektowych
8
8
1. Sprawozdanie techniczne:
Jest stroną pierwszą w operacie i zawiera dane : WZÓR                                      
2. Mapa wywiadu terenowego potocznie zwana mapą porównania. Z nią wybieramy się w teren w celu sporządzenia mapy do celów projektowych. Otrzymana z Ośrodka Dokumentacji zgodnie ze zgłoszeniem i jak sama nazwa mówi wskazujemy na niej elementy które będziemy mierzyli oraz wykreślmy z niej rzeczy których już nie ma na gruncie. Zawiera elementy widoczne baza BDOOT500 te naziemne np budynki, drogi, drzewa,krawężniki oraz te niewidoczne czyli podziemne czyli GESUT - sieci uzbrojenia terenu: elektroenerketyczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, wodociągową oraz inne
3. Po stwierdzonych zmianach następujemy do pomiaru. Pomiaru dokonujemy metodą satelitarną GPS, tachimetryczną tzw trójnóg bądź mieszaną zakładamy punkty pomiarowe i mierzymy tachimetrem
4 Po wykonaniu pomiaru sporządzamy raport, wykazujemy w nim nr punktu pomierzonego, czas pomiaru, datę, ilość satelit, oraz najważniejsze współrzędne geodezyjne
5 Dziennik pomiarowy zawiera odległości, kąty oraz przewyższenia cyli różnice wysokości miedzy puntami
6. Na podstawie pomiaru liczymy wszystko zwiemy to Obliczeniami. Rezultatem tej czynności powstaje Wykaz Współrzędnych
7. W materiałach archiwalnych umieszczamy wszystkie dokumenty archiwalne otrzymane, mogą nimi być odbitki z operatu pomiarowego granic z lat 65, operaty scaleniowe, wykazy współrzędnych, Wywłaszczenia pasów drogowych, scalenia ...
8 Ostatnim elementem jest sam wydruk mapy
Tworzenie wersji numerycznej mapy dla projektanta
 
Artykuł na temat Jak wybudować dom