Kompleksowa obsługa budowy suwnic.

Obsługa geodezyjna suwnic na hali wymaga super dokładności oraz profesjonalnego przygotowania pracy dla ekip budowlanych.

Nasze realizację  obejmują następujące etapy:

ETAP I

  1. Inwentaryzacja istniejącej konstrukcji w celu wpasowania osi hali

  2. Wyznaczenie osnowy realizacyjnej do obsługi suwnicy

  3. Wytyczenie stóp fundamentowych pod wykop, założenie wskaźników wysokościowych do ustawienia szalunków na słupkach istniejących (podlewek) i szalunków stóp fundamentowych.

  4. Wyznaczenie osi konstrukcyjnych na betonie w celu prawidłowego wklejenia szpilek

  5. Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa szpilek (kotew), obliczenie odchyłek w celu prawidłowego ustawienia słupów

 

ETAP II

  1. Ustawie belki podsuwnicowej

  2. Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa toru suwnicy

  3. Sporządzenie operatu inwentaryzacyjnego suwnicy

Zapraszamy