GIS - co to jest, do czego służy.


GIS - tajemniczy skrótowiec

Oprogramowanie do obsługi map o dziwnie brzmiącej nazwie GIS to nic innego jak zbiór programów, mających za zadanie obróbkę map, renderowanie, nanoszenie kolejnych warstw, dodawanie istotnych elementów mapy. Omawiany termin jest skrótowcem angielskiej nazwy geographic information system. GIS zatem to nie tylko jeden ściśle określony program, ale raczej typ programów, w których podejście do tworzenia i edycji map jest podobne i opiera się na tych samych zasadach. Dzięki temu można operować tymi samymi plikami w różnych środowiskach. Daje to możliwość pracy nad jedną mapą różnym instytucjom, mającym własne zaplecze informatyczne.

Komputerowe mapy są dziś powszechnie używane. To preferowany sposób ich tworzenia. Oczywiście wszystko zaczyna się od zdjęć satelitarnych bądź szkiców. Dalej są one przetwarzane, poddawane automatycznej generalizacji, kolorowane i wykańczane. Daje to możliwość tworzenia tych samych punktów odniesienia, jak legenda, skala czy stopień generalizacji. Wkład informatyki w geografię jest więc ogromny.
Co to jest GIS?

Istnieje na świecie wiele podobnych skrótów. Niektórzy ludzie mylą je i przez to powstaje wiele nieprzyjemnych sytuacji czy wręcz nieporozumień. I tak właśnie można błędnie rozwinąć skrót GIS. Niektórzy mylą go z Głównym Urzędem Statystycznym, podmieniając „Urząd” na „Instytut”. A GIS to zupełnie inna bajka.

Co więc kryje w sobie ten tajemniczy skrót? Jest to angielski skrótowiec, który odnosi się do systemu informacji geograficznych. Mówi o rzeczywistości związanej z informatyczną prezentacją danych geograficznych. GIS to rodzaj programów komputerowych służących do zapisu, interpretacji i edycji wyżej wymienionych danych. Nie jest to więc jakiś ściśle określony program czy aplikacja, a cała grupa oprogramowań.

Informatyzacja systemu danych geograficznych pozwala na szybki transfer danych, wymianę ich między różnymi instytucjami czy szybkie opracowywanie map na podstawie danych satelitarnych oraz geodezyjnych. Jest to wielkie narzędzie w rękach służb wojskowych i cywilnych. Spełnia także funkcje czysto rozrywkowe i edukacyjne.Do czego służy GIS?

GIS to ostatnio bardzo ważna sprawa dla geodetów i tych, którzy mają coś wspólnego z mapami terenu. Dzięki tym internetowym systemom sporządzania map wzrastają możliwości tych, którzy je tworzą. Można w nich zarówno tworzyć nowe mapy, jak i [przekształcać te, które już wcześniej zostały stworzone. Nie ma problemu, żeby jakąś mapę zeskanować i zmienić w niej kolorystykę za pomocą GIS albo nanieść dodatkowe punkty czy elementy mapy. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby taką mapę zubożyć, na przykład zmniejszyć częstotliwość występowania poziomic albo zwiększyć generalizację mapy. Z programami GIS można zrobić z mapą prawie wszystko.

Jest to ogromne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Dzięki temu oprogramowaniu można tworzyć mapy istniejących terenów, opatrzone geotagami, ale także zupełnie abstrakcyjne projekty, takie jak mapka do książki czy gry komputerowej. GIS ma bardzo mało ograniczeń i wiążą się one z poszczególnymi programami do obsługi GIS. Jest ich bardzo dużo, a wiele z nich jest udostępnianych za darmo.